Bruk av nettstedet e-reseptfritt.com er helt gratis. Vi tar ikke imot donasjoner fra brukerne. Det er ingen kontekstuelle annonser på nettstedet. Vi reklamerer heller aldri for legemidler.

På nettstedet kan du imidlertid finne nyttige lenker som fører til nettstedet til en online medisinsk plattform som tilbyr eksterne tjenester. Gjennom disse tjenestene kan du få en resept og deretter kjøpe medisinen du trenger. Hvis du bruker disse tjenestene og betaler for dem, får den elektroniske plattformen en liten provisjon for hver vellykkede transaksjon. 

Provisjonen vi mottar, påvirker ikke prisen på tjenestene på noen måte. Partnerskapet vårt påvirker ikke kvaliteten på tjenestene eller forbruket ditt.

Affiliate-provisjonen er ikke et gebyr for reklame for legemidler eller kosttilskudd.

Vi samarbeider kun med legitime nettplattformer. Vi samarbeider aldri med ulovlige leverandører av helsetjenester og lar oss ikke friste av deres sjenerøse provisjoner.

Pengene vi mottar, brukes til å holde nettstedet i gang, betale forfatterne våre og fortsette å forske på legemiddel- og helsemarkedet. Vi vil fortsette arbeidet vårt uavhengig av hvor mye provisjon vi mottar, men veksten vil gjøre nettstedet enda bedre.